KIJKEN NAAR KUNST EN CULTUUR

VERDIEPINGSCURSUS

SYMBOLIEK IN DE KUNST

‘Je ziet alleen wat je weet’

 

Véél van wat op een schilderij of in een beeld te zien is heeft een diepere en veelal symbolische betekenis.  Aan de hand van meesterwerken die door de eeuwen zijn gemaakt gaan we in deze cursus op zoek naar betekenissen en symboliek achter het zichtbare beeld. Om zo beter te begrijpen welke gedachten of emoties de kunstenaar duidelijk heeft willen maken.

 

We maken kennis met fascinerende verbeeldingen van de belangrijkste mythologische en christelijke verhalen, en de seculiere geschiedenis en literatuur. We zullen ontdekken dat attributen, kleding, plaats (hoog of laag, voor of achter, links of rechts), kleur, grootte, een instrument etc. vaak betekenis geven aan een kunstwerk. Veel symboliek is tijdsgebonden en veranderlijk. Daarom behandelen we de kunst vanaf de klassieke oudheid tot en met de moderne tijd.

Onderwerpen die de revue passeren zijn:

 • Mythen en legenden uit de Klassieke Oudheid
 • De bijbel en apocriefe verhalen
 • Heiligen, deugden en zonden
 • Geschiedenis, maatschappij en literatuur
 • Allegorieën en personificaties

Daarbij komen tevens sub-onderwerpen aan de orde als:

 • Natuur
 • Dieren
 • Kleuren
 • Tuinen en labyrinten
 • Gebaar en expressie (emoties)
 • Eten en drinken
 • Astrologie en alchemie
 • Getallen

Deze verdiepingscursus verruimt uw blikveld en leidt tot het beter begrijpen van de betekenis van vele kunstwerken. Bij een bezoek aan een tentoonstelling of een museum zal de inhoud van deze cursus en het motto ‘Je ziet alleen wat je weet’  bij het duiden van een kunstwerk veel kijkplezier opleveren.

Ook zullen we een aantal keren gezamenlijk -tijdens de les- proberen een kunstwerk te ‘ontcijferen’.


Start                       :   2 en 3 maart  t/m 20 en 21 april 2020 (reserve 11 en 12 mei)   (week 16 (Pasen) geen college)
Dag en tijd             :  maandag- en dinsdagavond 19.30-21.30  uur / dinsdagochtend 9.30 tot 11.30 uur /  dinsdagmiddag 13.30 – 15.30 uur
Plaats                      :  Kunstcentrum ‘het Pieck’/ De Voorste Venne, Anton Pieckplein 71, 5152 LZ Drunen (ruime parkeergelegenheid)
Lessen                     :  7 lessen
Kosten                     :  €130,00 (incl. syllabus en digitale PowerPointpresentaties in PDF)
Docente                   :  drs. Jana Waarts  

Inschrijven cursus:

Op de hoogte blijven? Schrijf in voor de nieuwsbrief