KIJKEN NAAR KUNST EN CULTUUR

BINNENKORT VERWACHT:

WAT IS KUNST?

“Kunst is in wezen de bevestiging, de zegening en vergoddelijking van het bestaan.’  

Friedrich Nietzsche, 1888

 

WAT IS KUNST ?

In deze cursus gaan we aan de hand van intrigerende kunstwerken onderzoeken wat kunst is. Wat de betekenis van kunst is en wat kunstwerken ons kunnen vertellen en laten ervaren. Maar ook wat volgens een kunstenaar kunst is.

 

Kunst blijkt voor mensen altijd belangrijk te zijn geweest en zal dat ook altijd zijn. Wat kunst precies is daar denkt bijna iedereen anders over. Over dit complexe vraagstuk hebben zich door de eeuwen heen al velen gebogen. Volgens een van de 13 definities van Van Dale, is ‘kunst een handeling waarvoor bijzondere bekwaamheid is vereist’. Maar als dit zo is, is conceptuele kunst dan kunst?  Dit soort vragen zijn exemplarisch voor de moderne en hedendaagse kunst. We zullen ontdekken dat het begrip kunst niet altijd dezelfde betekenis heeft gehad en dat de opvatting over kunst evolueert. Er ontstaan telkens nieuwe kunstvormen, (denk aan graffiti, performance art of videokunst) waardoor het idee over de functie en de aard van kunst verandert.

 

De vraag wat de betekenis van kunst is raakt aan het wezen van ons bestaan. Kunst is een essentiële waarde van een samenleving. Kunst kan sterke emoties oproepen (van geluk tot zelfs vernietigingsdrang); kunst kan een rol spelen bij sociale interactie en zelfs een therapeutische werking hebben. Tijdens de cursus krijgt u via een aantal kunstwerken de mogelijkheid om de betekenis of emoties bij uzelf te onderzoeken.

 

Andere belangrijke vragen die aan de orde komen, zijn: Wie bepaalt wat kunst is? Bestaat er hoge en lage kunst en wat is dat dan? Wat is of wanneer ben je een kunstenaar? Is het kunstenaarschap een roeping of is een kunstenaar een ondernemer? Of: Wat is kunstgeschiedenis en wiens verhaal is dat? Wie bepaalt eigenlijk wat of wie belangrijk is in de kunstwereld? En wie of wat bepaalt de prijs van een kunstwerk?  Is iets kunst als het in een museum of galerie hangt? Wat is eigenlijk de functie van een museum?

 

Tot slot de vraag wat de kunst in de eenentwintigste eeuw te wachten staat. Hebben we weer behoefte aan meer ‘schoonheid’ in de kunst? En: nu we steeds meer ‘virtueel’ een museum kunnen bezoeken, missen we dan iets?

 

Kortom een cursus met een grote verscheidenheid aan boeiende vragen waarop een eenduidig antwoord ‘gelukkig’ niet te geven is. Kunst is meerduidig en zal ons altijd vragen blijven stellen en ons nieuwe inzichten, emoties en vreugde verschaffen.

 

De cursus wordt gegeven aan de hand van kunstwerken, videofragmenten, muziek en literatuur en bestaat uit 5 colleges.

 ONLINE

Deze cursus wordt ONELINE gegeven. Hierbij is het mogelijk om te reageren en/of vragen te stellen. Het benadert zo meer een fysiek college, maar dan thuis vanuit uw eigen stoel of op de bank, eventueel met koffie of een hapje en een drankje. Uit onderzoek blijkt de acceptatie en het als prettig ervaren van online onderwijs (met name cursussen) te zijn toegenomen.

 

Enkele reacties naar aanleiding van de vorige online cursus:

 

“Het is erg boeiend gepresenteerd door een topdocente met een enorme kennis, goed gedocumenteerd en visueel uitstekend verzorgd”

 

“Jammer dat het voorbij is, ik heb ervan genoten en heel wat kennis opgedaan.”

 

 “Wat heb ik weer genoten. Ik vind het zelfs prettig online. Je kunt fragmenten vergroten, geweldig om het goed te bekijken.”

 

 “Iedere keer verbaast het mij hoe jij ook de actualiteit erbij kunt betrekken.”

 

HOE WERKT ONLINE?

U volgt deze cursus online achter uw eigen computer, laptop of tablet/iPad  (telefoon is minder geschikt). U hoeft niets te installeren, maar slechts op een ‘KNOP’ te klikken om in de online cursusomgeving te komen.  U ontvangt telkens enkele dagen voor aanvang van de les een mail met een ‘KNOP’ naar de les. In de eerste mail staat ook de informatie hoe verder een en ander werkt. Vervolgens ontvangt u nogmaals een mail een uur voor aanvang van de les. Na de les ontvangt u een mail met een ‘KNOP’ om de les eventueel terug te kijken, wanneer u bijvoorbeeld niet live heeft kunnen kijken of de les nog eens terug wilt kijken. De les blijft vier weken beschikbaar.

 

Tevens ontvangt u na de les de link naar de PDF van de afbeeldingen die in de les getoond zijn. Ook krijgt u regelmatig tips over tentoonstellingen, video’s of boeken etc.

Mocht u nog vragen hebben stuur een berichtje naar paideia@ziggo.nl Inschrijven cursus:

    Op de hoogte blijven? Schrijf in voor de nieuwsbrief