CURSUS FILOSOFIE

'De geest uit de fles'

Hoe werd de moderne mens wie hij is?

 

We begrijpen onszelf en onze eigen tijd pas wanneer we onze geschiedenis begrijpen.  Aan de hand van het fascinerende boek De geest uit de fles van Ger Groot gaan we de geschiedenis van de moderne filosofie na en proberen te achterhalen hoe wij, zelfbewuste én onzekere mensen, zijn geworden wie we zijn.

Focus van de cursus ligt daarbij op het steeds veranderende zelf-begrip sinds de verlichting. In de 17de eeuw heeft de radicale twijfel zijn intrede gedaan en is ‘de geest uit de fles’. Filosofie (‘de geest uit de fles’) wordt geplaatst in de context van geschiedenis, maatschappij en kunst en cultuur. De cursus is een enerverende reis door de geschiedschrijving, onze cultuur en het filosofisch denken dat daarvan zijn weerslag vormt (of erop vooruitliep).

‘Wie goed kijkt en luistert, kan in de architectuur van de Amsterdamse School, de schilderkunst van Caspar David Friedrich, de opera’s van Wagner of een lied van Ramses Shaffy de filosofie van hun tijd waarnemen. Je ziet en hoort Kant en Schiller, Nietzsche en Sartre door de kunstwerken heen. Filosofie is overal, in alle hoeken van de samenleving – niet alleen in de kunsten, maar ook in reclameboodschappen, in pornografie en zelfs in de graffiti op straat.’

                                                                                    – Ger Groot

Bij de behandeling van de thema’s en onderwerpen in het boek speelt de inbreng van iedere cursist een belangrijke rol. We zullen na een inleiding telkens gezamenlijk per bijeenkomst een belangrijk thema of onderwerp onderzoeken. Onder andere door het ophelderen van opvattingen en gezichtspunten. Ook wordt gestreefd om telkens een link te leggen met de actualiteit.

De cursus wordt ondersteund met multimedia (film, beeld, muziek) en bestaat uit 10 lessen op donderdagavond van 19.30 tot 22.00 uur en 1 dag (les 11 en 12) van 13.30 tot 21.30 uur.

Start: oktober 2021 (Plaats en data volgen z.s.m.)

Kosten: €195,00 (inclusief materiaal en exclusief boek, boek wordt aanbevolen, maar is niet verplicht)

Boek: De geest uit de fles, Ger Groot ISBN 9789047709435 Prijs: €34,50

 

Data:  

 1.         2 december 2021
 2.       16 december 2021
 3.       13 januari 2022
 4.       27 januari 2022
 5.       10 februari 2022
 6.       24 februari 2022
 7.       10 maart 2022
 8.       24 maart 2022
 9.       7 april 2022
 10.       28 april 2022

11 en 12. in overleg

Reserve 19 mei 2022

AANMELDEN
  Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief