Paideia is een centrum voor Kunst en Cultuur

Paideia organiseert cursussen, lezingen en verdiepingsdagen op kunsthistorisch, cultureel en filosofisch gebied. Het centrum staat onder leiding van drs. Jana Waarts. In diverse cursussen wordt ingegaan op de unieke waarde van Kunst en Cultuur en het erfgoed van kunstenaars en denkers dat ons door de eeuwen heen is aangereikt en vaak nog altijd actueel blijkt te zijn. Er is veel aandacht voor historische achtergronden, muziek, film en de tijdgeest waarin de kunstenaars en denkers leefden en hun werken zijn ontstaan.

 

Ook aan het denkproces en de werkwijze van zowel kunstenaars als filosofen wordt veel aandacht besteed. Kunst en denken uit vele eeuwen geeft inzicht en inspireert velen in onze moderne en steeds complexere wereld.

VERWACHT: WAT IS KUNST?

Kunst maakt duidelijk wat de essentie van het menselijk leven is. Arthur Schopenhauer, 1851

In deze cursus gaan we aan de hand van intrigerende kunstwerken onderzoeken wat kunst is. Wat de betekenis van kunst is en wat kunstwerken ons kunnen vertellen en laten ervaren. Maar ook wat volgens een kunstenaar kunst is.

Kunst blijkt voor mensen altijd belangrijk te zijn geweest en zal dat ook altijd zijn. De vraag wat de betekenis van kunst is raakt aan het wezen van ons bestaan. Kunst is een essentiële waarde van een samenleving. Kunst kan sterke emoties oproepen (van geluk tot zelfs vernietigingsdrang); kunst kan een rol spelen bij sociale interactie en zelfs een therapeutische werking hebben. Met dit alles hangt de vraag naar wat een kunstenaars is of wanneer je een kunstenaar bent dan ook samen.

KUNSTGESCHIEDENIS NAJAAR

Hopelijk kunnen we elkaar dit najaar weer fysiek ontmoeten.

Grand Tour: Europa, ‘het grootste museum ter wereld van kunst en cultuur’

La grande bellezza (De grote schoonheid)

Europa wordt wel gezien als het ‘grootste museum’ ter wereld, met Italië als hoogtepunt, dat de meeste werelderfgoed Unesco locaties ter wereld heeft.

In deze fascinerende cursus is reizen en het verlangen naar ‘schoonheid voor de ziel’ een belangrijk onderwerp. We verplaatsen ons dan ook naar de mooiste en intrigerendste bestemmingen en maken een zogenaamde Grand Tour. We bezoeken de belangrijkste steden en hun onweerstaanbare kunstwerken.  We maken zowel kennis met de klassieke Grand Tour, als de ‘moderne Grand Tour’.

Het accent in de cursus ligt op de kunst en cultuur en er zullen dan ook vele kunstenaars en hun vaak magnifieke kunstwerken de revue passeren.

CURSUS FILOSOFIE

‘De geest uit de fles’

Hoe werd de moderne mens wie hij is?

 

We begrijpen onszelf en onze eigen tijd pas wanneer we onze geschiedenis begrijpen.  Aan de hand van het fascinerende boek De geest uit de fles van Ger Groot gaan we de geschiedenis van de moderne filosofie na en proberen te achterhalen hoe wij, zelfbewuste én onzekere mensen, zijn geworden wie we zijn.

Over Paideia

Paideia staat al vanaf de oude Griekse cultuur voor een dialogische manier van denken, die deel uitmaakt van de opvoeding tot volledig mens. Het begrip is vooral van belang voor het humanisme. Kennis en de betekenis van cultuur (beeldende kunst, muziek, literatuur en filosofie) dragen bij aan het volledig menszijn en daarmee aan de ontwikkeling van talent.

Drs. Jana Waarts geeft cursussen en lezingen vanuit de multidisciplinaire studie cultuurwetenschappen en kunstgeschiedenis. Zij heeft eigen cursussen kunst en cultuur ontwikkeld en geeft ook les bij diverse instellingen, HOVO, Aleph, Etadoro en diverse musea. In de cursussen kunst- en cultuur komen alle kunstdisciplines –beeldende kunst, architectuur, muziek, dans en theater/drama aan de orde. Ook worden sommige cursussen aangevuld met kunstfilosofie en kunstbeschouwing.

Daarnaast verzorgt zij eigen cursussen gericht op filosofische onderwerpen en ontwikkelt zij korte cursussen waarin muziek, film en opera aan de orde komen.